Bánh đánh bóng Scotch Brite

Mô tả sản phẩm:

Bánh đánh bóng Scotch Brite mài bóng hiệu quả bề mặt kim loại.
Mã sản phẩm: FWWD/12P-041516/080
Nước sản xuất: Thái Lan

14