Tin tức

Quả nỉ là tên gọi khác của sản phẩm bánh nỉ đánh bóng. Trong ngành công nghiệp gia công -...

Cát mài (bột đá) là vật liệu chuyên dụng trong xử lý bề mặt kim loại. Nó được dùng để...

Đánh bóng nhôm (xử lý bề mặt nhôm) nghĩa là xử lý những cạnh sắc nhọn (bavia), nốt sần...