Nissin Brake Việt Nam

Đối tác LEKA - Công ty cổ phần Nissin Brake Việt Nam là công ty có nguồn vốn FDI trực tiếp từ Nhật Bản, là Vendor số 1 của Honda: chuyên gia công thiết bị, phụ kiện, phụ tùng xe máy.

 Nissin Brake Việt Nam

Bài viết nổi bật