Máy đánh bóng rung lồng CN VBT

Mô tả sản phẩm:

Máy đánh bóng rung lồng chữ nhật VBT, Máy đánh bóng rung lồng chữ nhật thích hợp cho những sản phẩm có kích thước lớn từ 30cm trở lên.
Mã sản phẩm: VBT
Nước sản xuất: Thái Lan

Máy đánh bóng rung lồng chữ nhật thích hợp cho những sản phẩm có kích thước lớn từ 30cm trở lên
Máy đánh bóng rung lồng chữ nhật có 4 kích thước cơ bản : VBT-150, VBT-250, VBT-350, VBT-500
Dưới đây là chi tiết về các kích thước máy :

page2-sp4-01

page2-sp4-02