Lơ xanh dương

Mô tả sản phẩm:

Lơ xanh là loại lơ chuyên dụng dùng trong đánh bóng tinh, hoàn thiện bề mặt sản phẩm.
Mã sản phẩm: Kanabar blue
Nước sản xuất: Thái Lan