Lơ trắng

Mô tả sản phẩm:

Lơ trắng đánh bóng kim loại chuyên dùng trong đánh bóng bề mặt kim loại, mài bóng bề mặt kim loại
Mã sản phẩm: Kanabar White
Nước sản xuất: Thái Lan