Lơ đánh bóng thô trung

Mô tả sản phẩm:

Lơ đánh bóng thô trung là chất xúc tác giúp cho việc đánh bóng đạt hiệu quả cao
Mã sản phẩm: A-1
Nước sản xuất: Thái Lan

Thông số kỹ thuật

 

 

Màu

 

Trọng lượng
(g)

Thông số kỹ thuật (Max10)

Độ thô

Màu sắc

Độ cứng

Lub

A-1000

Trắng

800

6

6

5

6

A-1001

Trắng

700

5

6

5

6

A-1001-1

Trắng

700

6

6

6

6

A-1002

Trắng

700

5

5

5

6

A-1002/L

Trắng

1000

6

5

6

7

A-1002/R

Trắng

800

6

5

6

7

A-1002/A

Trắng

700

6

5

6

7

A-1003

Xanh

1,000

5

6

5

5

A-1005

Xanh

1,100

5

6

5

7

A-1006

Xanh

700

6

6

5

6