Lơ đánh bóng thô tinh

Mô tả sản phẩm:

Lơ đánh bóng thô tinh là chất xúc tác giúp cho việc đánh bóng đạt hiệu quả cao
Mã sản phẩm: A-2
Nước sản xuất: Thái Lan

Thông số kỹ thuật

 

 

Màu

 

Trọng lượng
(g)

Thông số kỹ thuật (Max10)

Độ thô

Màu sắc

Độ cứng

Lub

A-2000

Trắng

1,000

4

8

7

3

A-2002

Trắng

800

4

8

8

3

A-2003

Xanh

1,000

4

8

7

4

A-2004

Xanh

700

4

8

7

3

A-2006

Đỏ

400

4

8

8

2

A-2006/1

Đỏ

400

4

9

8

2

A-2006/A

Đỏ

400

5

9

8

2

A-2007

Xanh

400

2

9

7

4

A-2008

Xanh

1,000

5

7

7

4

A-2010

Xanh

1,000

4

8

7

3

A-2013

Xanh

700

4

8

7

4