Lơ đánh bóng kim loại mềm

Mô tả sản phẩm:

Lơ đánh bóng kim loại mềm là chất xúc tác giúp cho việc đánh bóng đạt hiệu quả cao
Mã sản phẩm: A-3
Nước sản xuất: Thái Lan

Thông số kỹ thuật

 

 

Màu

 

Trọng lượng
(g)

Thông số kỹ thuật (Max10)

Độ thô

Màu sắc

Độ cứng

Lub

A-3000

Nâu

700

4

4

6

5

A-3001

Nâu

700

3

5

6

5

A-3002

Nâu

600

3

4

5

4

A-3003

Nâu

800

5

5

6

5

A-3004

Nâu

700

4

4

5

5

A-3009

Nâu

850

4

4

5

6

A-3010

Nâu

600

5

3

6

9

A-3013

Nâu

700

6

4

6

5

A-3088

Nâu

1,000

5

5

5

6