Lơ đánh bóng gương

Mô tả sản phẩm:

Lơ đánh bóng gương là chất xúc tác giúp cho việc đánh bóng đạt hiệu quả cao
Mã sản phẩm: A-4
Nước sản xuất: Thái Lan

Thông số kỹ thuật

 

 

Màu

 

Trọng lượng
(g)

Thông số kỹ thuật (Max10)

Độ thô

Màu sắc

Độ cứng

Lub

A-4004/A

Kem

1,000

5

3

5

6

A-4005/B

Đen

700

8

2

6

4

A-4088

Xanh da trời

1,000

2

10

8

2

A-4088/S

Xanh da trời

400

2

10

8

2

A-6000

Xanh

1,000

4

7

6

6

A-8000

Tím

1,000

7

5

7

7

A-9000

Kem

300

0

0

2

10