Marigot Việt Nam

Đối tác LEKA - Marigot Việt Nam là thành viên của tập đoàn SWAROVSKI đến từ Châu Âu, có trụ...
Đọc thêm

Công ty Nissey

Đối tác LEKA - Công ty Nissey bắt đầu từ Nhật bản và đã trong ngành công nghiệp hơn 30 năm....
Đọc thêm

Công ty Shinhan Vina

Đối tác LEKA - Công ty Shinhan Vina là một chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần Shinhan Jewel Tech hàng...
Đọc thêm