Đĩa đánh bóng kép 4" loại Hellfire - mu cứng

Mô tả sản phẩm:

HellFire mũ cứng thích hợp cho đánh bóng thô sản phẩm.
Mã sản phẩm: EI-91521
Nước sản xuất: Thái Lan

29