Đía đánh bóng kép 4 mũ cứng

Mô tả sản phẩm:

Đĩa đánh bóng kim loại chuyên dụng, cứng thích hợp đánh bóng thô sản phẩm
Mã sản phẩm: ĐĐĐBK4MC
Nước sản xuất: Thái Lan