Cát nhám ToSa

Mô tả sản phẩm:

Cát nhám chuyên dụng mài nhám bề mặt sản phẩm, đánh nhám, bavia và các cạnh cần xử lý của sản phẩm kim loại
Mã sản phẩm: C-1
Nước sản xuất: Thái Lan

Mã sản phẩm Kích thước(#) Tính chất vật lý Thành phần hóa học
Cát nhám ToSa JIS Trọng lượng Sức mao dẫn Mật độ hạt Độ cứng Knoop lg.Loss SiO2

Al2O3

 

Fe2O3

 
TiO2  etc 
C -1   90 70 

3.78 

 200  1.71  1.960  -0.4  87  83.1  4.9 2.7 
 240  3.79  153  1.66  1.960  -0.8  85  83  5.7  2.6