Bánh vải xanh

Mô tả sản phẩm:

Bánh vải xanh sử dụng cùng hợp chất đánh bóng có tác dụng đánh bóng
Mã sản phẩm: B04
Nước sản xuất: Thái Lan

Thông sô kỹ thuật

 

Kích thước

Ø

Độ dày

 

B04-080

2ᶦᶦ

0.5ᶦᶦ

1ᶦᶦ

-

-

-

3ᶦᶦ

0.5ᶦᶦ

1ᶦᶦ

-

-

-

 

B04-100

6ᶦᶦ

0.5ᶦᶦ

1ᶦᶦ

-

-

-

8ᶦᶦ

-

1ᶦᶦ

1.5ᶦᶦ

2ᶦᶦ

-

 

B04-120

10ᶦᶦ

-

1ᶦᶦ

1.5ᶦᶦ

-

2.5ᶦᶦ

12ᶦᶦ

-

1ᶦᶦ

1.5ᶦᶦ

-

2.5ᶦᶦ