Bánh vải mềm

Mô tả sản phẩm:

Bánh vải mềm đươc sử dụng cùng với hợp chất đánh bóng để đánh bóng
Mã sản phẩm: B09
Nước sản xuất: Thái Lan

Thông số kỹ thuật

Ø

B09-030260

3ᶦᶦ

B09-040260

4ᶦᶦ

B09-050260

5ᶦᶦ

B09-060260

6ᶦᶦ

B09-080260

8ᶦᶦ

B09-100260

10ᶦᶦ

B09-120260

12ᶦᶦ

B09-140260

14ᶦᶦ