Bánh vải địa sắt đặc biệt

Mô tả sản phẩm:

Bánh vải địa sắt đặc biệt kết hợp với hóa chất đánh bóng có tác dụng đánh bóng
Mã sản phẩm: BC
Nước sản xuất: Thái Lan

Thông số kỹ thuật

 

 

Tên

Kích thước

Ø

Độ dày

Lỗ

BC-SS

Small Bias Sisal Cord

70-120 mm

20-45 mm

6/19 (Hex)

BC-SC

Small Bias Cloth

50-230 mm

8-16 Ply

6/19 (Hex)
6/32 (Hex)

BC-2DN

Small Bias Cloth Sisal

50-230 mm

2-4 Ply

6/19 (Hex)
6/32 (Hex)