Bánh sisal

Mô tả sản phẩm:

Bánh sisal là dụng cụ quan trọng trong quy trình đánh bóng các sản phẩm kim loại.
Mã sản phẩm: B01
Nước sản xuất: Thái Lan

Thông số kỹ thuật

 

Kích thước

Ø

Độ dày

B01-020101

2ᶦᶦ

Auto

0.5ᶦᶦ

1ᶦᶦ

-

-

B01-030101

3ᶦᶦ

Auto

0.5ᶦᶦ

1ᶦᶦ

1.5ᶦᶦ

-

B01-040101

4ᶦᶦ

Auto

0.5ᶦᶦ

1ᶦᶦ

1.5ᶦᶦ

-

B01-050101

5ᶦᶦ

Auto

0.5ᶦᶦ

1ᶦᶦ

1.5ᶦᶦ

-

B01-060101

6ᶦᶦ

Auto

0.5ᶦᶦ

1ᶦᶦ

1.5ᶦᶦ

-

B01-080101

8ᶦᶦ

Auto

0.5ᶦᶦ

1ᶦᶦ

1.5ᶦᶦ

2ᶦᶦ

B01-090101

9ᶦᶦ

Auto

0.5ᶦᶦ

1ᶦᶦ

1.5ᶦᶦ

2ᶦᶦ

B01-100101

10ᶦᶦ

Auto

0.5ᶦᶦ

1ᶦᶦ

1.5ᶦᶦ

2ᶦᶦ

B01-120101

12ᶦᶦ

Auto

0.5ᶦᶦ

1ᶦᶦ

1.5ᶦᶦ

2ᶦᶦ

B01-140101

14ᶦᶦ

Auto

-

-

-

-

B01-160101

16ᶦᶦ

Auto

-

-

-

-

B01-180101

18ᶦᶦ

Auto

-

-

-

-

B01-200102

20ᶦᶦ

Auto

-

-

-

-