Bánh nỉ xám High - cutter

Mô tả sản phẩm:

Bánh nỉ xám dùng để mài phá, đánh phá, đánh bavia, định hình sản phẩm.

 

 Thông số kỹ thuật

 

 

Kích thước

 

Cỡ hạt

 

Ø

Chiều rộng

Độ dày

 

 

 

FWW

2ᶦᶦ

 

 

1

1.5ᶦᶦ

2ᶦᶦ

2.5ᶦᶦ

6ᶦᶦ

 

 

5P

7P

8P

9P

12P

 

#80

#100

#120

#150

#180

#220

#320

#400

#600

3ᶦᶦ

4ᶦᶦ

5ᶦᶦ

6ᶦᶦ

8ᶦᶦ

10ᶦᶦ

12ᶦᶦ

16ᶦᶦ