Bánh giáp xếp

Mô tả sản phẩm:

Bánh giáp xếp là sản phẩm chuyên dùng để đánh bóng các sản phẩm kim loại như: Đánh bóng bề mặt ống hộp, tấm, Inox, đánh bóng đồ Inox gia dụng…
Mã sản phẩm: GA
Nước sản xuất: Thái Lan

Thông số kỹ thuật

 

 

Kích thước (In.)

 

Cỡ hạt

 

Ø

Độ dày

Lỗ/mm.

 

 

 

GA

 

100

100

100

150

150

 

10

15

30

15

25

 

8

8

8

8

8

 

 

180, 220, 240, 320,

400