Bánh đánh bóng tổng hợp có trục

Mô tả sản phẩm:

Bánh đánh bóng tổng hợp có trục có sẵn trục, thuận tiện cho các loại máy không có sẵn trục
Mã sản phẩm: GA-SFWW7
Nước sản xuất: Thái Lan

6