Bánh đánh bóng tổng hợp

Mô tả sản phẩm:

Bánh đánh bóng tổng hợp là loại bánh mài, bánh nhám chuyên dùng trong đánh bóng kịm loại, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm
Mã sản phẩm: GR-NWW
Nước sản xuất: Thái Lan

4