Bánh đánh bóng sợi loại VA13

Mô tả sản phẩm:

Bánh đánh bóng sợi được làm từ sợi đánh bóng kim loại nhanh chóng, tiết kiệm.
Mã sản phẩm: VA13
Nước sản xuất: Thái Lan