Bánh đánh bóng kép

Mô tả sản phẩm:

Bánh đánh bóng kép có 2 lớp, tiết kiệm chi phi đánh bóng, hai lớp sẽ làm tăng thời gian sử dụng của bánh mài
Mã sản phẩm: GR-FW
Nước sản xuất: Thái Lan

27