Bánh đánh bóng dạng tròn

Mô tả sản phẩm:

Bánh đánh bóng dạng tròn là công cụ được sử dụng trong đánh bóng kim loại
Mã sản phẩm: BA-DSB
Nước sản xuất: Thái Lan

23