Đá đánh bavia (TRIANGLE RUOGH)

Đá đánh bóng tam giác TARR chuyên đánh bóng kim loại, sử dụng hiệu quả, chất lượng đá tốt, giá thành hợp lý.
Mã sản phẩm: TARR
Nước sản xuất: Thái Lan

Đá đánh bóng tam giác TARR chuyên đánh bóng kim loại, sử dụng hiệu quả, chất lượng đá tốt, giá thành hợp lý.

Thông tin về đá:

Phân loại: Đá đánh bóng thô
Chất liệu: Ceramic
Kích thước: Có 9 loại(chi tiết trong phần thông số kỹ thuật)
Đóng gói: 25kg/hộp

MEDIA CODE TARR


Đá đánh bavia (TRIANGLE ROUGH)Đá đánh bavia CA (CONE ROUGH)

Bạn cũng có thể quan tâm đến (các) sản phẩm này