Đá đánh bavia (Round Pole Rough)

Đá đánh bavia (Round Pole Rough) chất liệu cerami, đánh bóng thô thích hợp với công đoạn đầu, đánh bavia, dùng với những sản phẩm có bề mặt mềm. dễ đánh.
Mã sản phẩm: RRR
Nước sản xuất: Thái Lan

Đá đánh bavia (Round Pole Rough) Đá đánh bavia (đá đánh thô) Đá đánh bóng kim loại

Thông tin chi tiết

Phân loại: Đá đánh bóng thô
Chất liệu: Ceramic
Kích thước: Có 5 loại (chi tiết trong phần thông số kỹ thuật)
Đóng gói: 25kg/hộp

MEDIA CODE RRR


Đá đánh bavia (CONE ROUGH)Đá đánh bavia (SPHERE ROUGH)

Bạn cũng có thể quan tâm đến (các) sản phẩm này