Đá đũa xiên ceramic đánh bóng 2

Đá đũa xiên ceramic đánh bóng dùng để đánh bavia, đánh bóng bề mặt sản phẩm
Mã sản phẩm: MC-02
Nước sản xuất: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật

Tỉ trọng: 2.50 g/cm3

5 ACC

a x b (mm)

2 x 5

12 x 25

3 x 6

14 x 20

4 x 8

15 x 25

6 x 12

15 x 30

6 x 16

15 x 38

8 x 16

15 x 38

10 x 12

40 x 40

10 x 16

10 x 20


Đá đũa xiên ceramic đánh bóng 1Đá đũa xiên ceramic đánh bóng tinh

Bạn cũng có thể quan tâm đến (các) sản phẩm này