Lơ xanh dương

Lơ xanh là loại lơ chuyên dụng dùng trong đánh bóng tinh, hoàn thiện bề mặt sản phẩm.
Mã sản phẩm: Kanabar blue
Nước sản xuất: Thái Lan

Lơ trắngLơ xanh lá cây

Bạn cũng có thể quan tâm đến (các) sản phẩm này