Bánh đánh bóng tổng hợp

Bánh đánh bóng tổng hợp là loại bánh mài, bánh nhám chuyên dùng trong đánh bóng kịm loại, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm
Mã sản phẩm: GR-NWW
Nước sản xuất: Thái Lan

Bánh đánh bóng sợi loại VA13Bánh đánh bóng tổng hợp có trục

Bạn cũng có thể quan tâm đến (các) sản phẩm này