Bánh đánh bóng tổng hợp có trục

Bánh đánh bóng tổng hợp có trục có sẵn trục, thuận tiện cho các loại máy không có sẵn trục
Mã sản phẩm: GA-SFWW7
Nước sản xuất: Thái Lan

Bánh đánh bóng tổng hợpBi inox đánh bóng kim loại

Bạn cũng có thể quan tâm đến (các) sản phẩm này