Bánh đánh bóng lông cừu

Bánh đánh bóng lông cừu với chất liệu từ lông cừu, mềm, đánh bóng hiệu quả kim loại
Mã sản phẩm: FT-DS44/0405
Nước sản xuất: Thái Lan

Bánh đánh bóng képBánh đánh bóng Scotch Brite

Bạn cũng có thể quan tâm đến (các) sản phẩm này