Đá tam giác ceramic đánh thô 2

Đá tam giác ceramic đánh thô thích hợp với công đoạn đầu, đánh bavia, dùng với những sản phẩm có bề mặt mềm, dễ đánh.
Mã sản phẩm: FC-02
Nước sản xuất: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật

Tỉ trọng: 2.53 g/cm3

1 ACTS

a x b (mm)

4 x 4

22 x 10

5 x 5

22 x 22

6 x 13

28 x 10

5 x 10

35 x 16

7 x 10

10 x 16

16 x 6

16 x 16

22 x 8

 


Đá tam giác ceramic đánh thô 1Đá tam giác ceramic đánh thô 3

Bạn cũng có thể quan tâm đến (các) sản phẩm này