Đía đánh bóng kép 4 mũ cứng

Đĩa đánh bóng kim loại chuyên dụng, cứng thích hợp đánh bóng thô sản phẩm
Mã sản phẩm: ĐĐĐBK4MC
Nước sản xuất: Thái Lan

Đá đũa xiên ceramic đánh thô 3Đĩa đánh bóng kép 4" loại Hellfire - mu cứng

Bạn cũng có thể quan tâm đến (các) sản phẩm này