Đá tam giác tròn ceramic đánh bóng 2

Mô tả sản phẩm:

Đá tam giác ceramic đánh bóng phù hợp với mọi yêu cầu đánh bavia, đánh bóng bề mặt sản phẩm
Mã sản phẩm: P-2
Nước sản xuất: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật

Tỉ trọng: 2.60 g/cm3

1 ACTS

 

a x b (mm)

4 x 4

22 x 10

5 x 5

22 x 22

6 x 13

28 x 10

5 x 10

35 x 16

7 x 10

10 x 16

16 x 6

16 x 16

22 x 8