Đá tam giác ceramic đánh bóng tinh

Mô tả sản phẩm:

Đá tam giác ceramic đánh bóng tinh được sử dụng cho công đoạn cuối cùng, thích hợp cho những sản phẩm có bề mặt phẳng, không có góc cạnh.
Mã sản phẩm: FP-4
Nước sản xuất: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật

Tỉ trọng: 2.70 g/cm3

 2 SCT

a x b (mm)

2 x 2

10 x 10

3 x 3

15 x 15

3 x 6

18 x 18

4 x 4

20 x 15

4 x 6

20 x 20

4 x 8

25 x 25

6 x 6

30 x 30

8 x 8

35 x 35

10 x 7

40 x 40