1
Bạn cần hỗ trợ?

Đá tam giác ceramic đánh bóng 4

Mô tả sản phẩm:

Đá tam giác ceramic đánh bóng dùng để đánh bavia, đánh bóng bề mặt sản phẩm
Mã sản phẩm: MC-04
Nước sản xuất: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật

Tỉ trọng: 2.50 g/cm3

a x b (mm)

2 x 2

10 x 10

3 x 3

15 x 15

3 x 6

18 x 18

4 x 4

20 x 15

4 x 6

20 x 20

4 x 8

25 x 25

6 x 6

30 x 30

8 x 8

35 x 35

10 x 7

40 x 40

 

 

Sản phẩm nổi bật