Đá nón ceramic đánh bóng

Mô tả sản phẩm:

Đá nón ceramic đánh bóng dùng để đánh bavia, đánh bóng bề mặt sản phẩm
Mã sản phẩm: MC-03
Nước sản xuất: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật

Tỉ trọng: 2.50 g/cm3

5 Cone

 

a x b (mm)

13 x 16

19 x 22

25 x 30

30 x 30

35 x 38