Bi đĩa bay

Bi đĩa bay thường được sử dụng để phục vụ cho việc đánh bóng các sản phẩm kim loại có nhiều góc cạnh, khe kẽ mà các sản phẩm bi đánh bóng dạng tròn không làm được.
Mã sản phẩm: BI-08
Nước sản xuất: Thái Lan

Bi đánh bóng tinhBột Nhôm-Bột thép

Bạn cũng có thể quan tâm đến (các) sản phẩm này