Bánh nỉ đánh bóng

Mô tả sản phẩm:

Bánh nỉ đánh bóng được làm từ nỉ, mềm, thích hợp đánh bóng tinh sản phẩm.
Mã sản phẩm: BO7-04
Nước sản xuất: Thái Lan

12