Bánh đánh bóng dạng tròn

Bánh đánh bóng dạng tròn là công cụ được sử dụng trong đánh bóng kim loại
Mã sản phẩm: BA-DSB
Nước sản xuất: Thái Lan

Bánh vải địa sắt đặc biệtBánh đánh bóng kép

Bạn cũng có thể quan tâm đến (các) sản phẩm này